oktober 2018

dinsdag 14 februari 2012

Investeren in elektrische voertuigen loont

Er zijn meerdere redenen om aan maatregelen gericht op energiebesparing een hoge prioriteit te geven:
  • De bereikbaarheid in termen van gegeneraliseerde kosten neemt af als de olieprijs stijgt,
  • We worden voor fossiele brandstoffen steeds afhankelijker van landen zoals bijvoorbeeld Rusland.
  • Het broeikasprobleem kun je alleen oplossen als de hele wereld eraan meewerkt. Het probleem van hoge olieprijzen kun je echter op regionaal/lokaal en zelfs individueel nivo aanpakken door te kiezen voor duurzaam opgewekte energie 
  • Nu investeren in elektrische voertuigen (met een hoge aanschafprijs) betaalt zich op termijn terug. 
Lokale economie
Bij een olieprijs van 147 dollar per vat, wat in 2008 werd bereikt, zijn de transportkosten zo hoog dat het voor de meeste producten het goedkoopste is om ze lokaal te produceren en consumeren. We worden dan steeds actiever in onze eigen omgeving en gebruiken hierbij zuinige voertuigen (fiets, elektrisch of lopend). De emissies van CO2, fijn stof en NO2 zullen afnemen. Dit alles zorgt er voor dat onze buurten veel prettiger worden om in te leven. 

Met de wetenschap dat we minder kilometers gaan afleggen en met schonere voertuigen en slimmere systemen, moeten we opletten waar we nu geld in investeren: meer asfalt voor auto's of toch beter in asfalt voor snelfietspaden? Meer geld in parkeergarages of meer in parkeerplaatsen voor fietsen en in bijvoorbeeld oplaadpunten? Met de in het verleden bereikte groei van het autoverkeer en de congestie, lijkt overdimensionering van het autowegennetwerk een reƫel risico.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten