juli 2016

dinsdag 14 februari 2012

De dalende prijs van energie

De groeiende vraag naar energie en onzekere productie van olie geven een grillig verloop van de olieproductie en -prijs. De prognoses van het Rijk zijn gebaseerd op de voorspellingen van het International Energy Agency (IEA). Deze worden jaarlijks bijgesteld en gepubliceerd in de World Energy Outlook. De meeste landen gebruiken deze prognoses. Aan de waarde ervan kan worden getwijfeld, aangezien de werkelijke prijzen tot nu toe een heel ander verloop laten zien. Het IEA voorspelt nu een prijs van 128 dollar in 2035.

Figuur 6. Olieprijs ontwikkeling t/m 2015 en prognoses. 


De actuele prijsontwikkeling van de olieprijs ziet u in figuur 7.

Figuur 7. Actuele prijs van WTI- en Brent-olieTussen 2000 en 2010 is er een verdrievoudiging opgetreden in de nominale olieprijs. In 2011, 2012 en 2013 kostte een vat olie gemiddeld zo'n 100 dollar. In 2014 is de prijs weer gehalveerd. De meningen over de ontwikkeling lopen sterk uiteen. Het Britse ministerie van Defensie verwacht dat het een korstondige dip is en dat de prijs in 2040 is opgelopen tot 500 dollar (Strategic Trends Programme: Regionbal Survey – South Asea out to 2040 ). Zij stellen dat de easy oil is gepiekt en dat de toenemende vraag in Azie en het Midden-Oosten de prijs van moeilijker winbare olie of energie uit kolen zal doen stijgen.

De olie zal morgen niet op zijn, maar er is steeds minder olie over en dat wat er nog over is zal steeds duurder zijn. Volgens sommige economen zijn de voorraden natuurlijke bronnen oneindig. Volgens de theorie van vraag en aanbod zouden hogere olieprijzen dus moeten resulteren in meer aanbod van olie. Dat de prijzen zo hoog zijn komt volgens hen doordat er te weinig is ge├»nvesteerd in nieuwe bronnen. Andere economen wijzen echter op de groeiende geologische uitdaging om nieuwe bronnen te vinden. Zij stellen dat dit de reden is dat de productie niet meer toeneemt bij stijgende prijzen  (zie ook figuur 3).
Een heel andere factor die bepalend is voor productie en prijs van olie is de CO2 emissie. Met de groeiende klimaatambitie zal het steeds minder aantrekkelijk worden fossiele brandstoffen te gebruiken (zie ook dashboard klimaat)

Productie van duurzame energie
In 2015 daalde de prijs van olie weer. Een oorzaak is de toename van het aanbod aan olie, door het opheffen van het embargo op olie uit Iran, en de productie van schalie olie.
Een andere oorzaak is dat de prijs van duurzame energie sterk daalt, zoals blijkt uit de volgende uitzending van VPRO's Tegenlicht "De doorbraak van duurzaam":
Duurzame energie bestaat grotendeels uit elektriciteit. Door gebruik te maken van elektrische auto's kan deze duurzame bron worden benut voor duurzame mobiliteit.

1 opmerking:

  1. Ik houd mijn hart vast. Auto's komen wel in electrische vorm uit of met alternatieve brandstoffen, maar voor motoren moet ik het nog zien. Heb nog maar 1 elektrische motor gezien, anders wordt motorrijden op benzine hartstikke duur natuurlijk.

    BeantwoordenVerwijderen