juli 2016

dinsdag 14 februari 2012

Van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie in 35 jaar

De productie van olie neemt afgelopen jaren niet meer toe en zal vroeg of laat dalen. Ook al stijgt de vraag door onder andere de opkomende economieën, fossiele brandstoffen zijn geen onuitputtelijke bron van energie. De olieprijzen stegen tussen 2000 en 2010 fors en de verwachting is dat die stijging zal doorzetten als de economie aantrekt. Zodra de prijs aan de pomp sneller stijgt dan ons inkomen, dan zal dit effect hebben op de mobiliteit. Sommige economen voorspellen dat we terug gaan naar een lokale economie. Om in de toekomst bereikbaar te blijven is het nodig om nu extra prioriteit te geven aan alternatieven voor de auto op fossiele brandstoffen. Dit is ook wat markt en overheid afspraken in het SER akkoord en in de brandstoffenvisie uitwerkten.


Europa wordt steeds afhankelijker van andere landen voor zijn brandstof.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten